Spraymaling Klarlak /globalassets/inriver/resources/17187_color_spraymaling_gold.png

Varianter

0,4 L
Mat/Blank Spraymaling: Hurtigtørrende opløsningsmiddelholdig alkydmaling til mindre flader af metal og træ. Alle spraymalinger er vejrbestandige samt bestandig overfor olie og vand. Standardfarverne er varmebestandige op til 80C. De lyse kulører vil dog “gulne” hurtigere end ved normal varmepåvirkning. Klarlakkerne er benzinfaste (efter ca.1 uge), såfremt det foregående lag spraymaling er gennemhærdet før påføring af klarlak (efter 1 uge). Grå og hvid primer bør benyttes som forbehandling på jern. Radiator: Halvmat hurtigtørrende akryl-spraymaling til radiatorer. Gulningsbestandig til 200°C. Efter gennemhærdning skal emnet varmes op ganske langsomt, hvorved det opnår varmbestandighed. For hurtig og for kraftig opvarmning kan medføre, at malingen ændrer kulør

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H222) Yderst brandfarlig aerosol.
(H229) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 1 time

Gennemhærdet: 1 døgn

Rækkeevne

2 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data