SK Spartel /globalassets/inriver/resources/83402_fermancell_sk_spartel_15kg.png
Spartel er til spartling af fibergips spartelkant plader, hvor 2 spartelkanter er stødt sammen.
  • Klar til brug.
  • Nem forarbejdning.
  • God vedhæftning.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Egenskaber

  • Klar til brug.
  • Nem forarbejdning.
  • God vedhæftning.
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data