Repafiller Udendørs /globalassets/inriver/resources/35297_ff_repafiller_3kg_cmyk.tif?32ba6775

Varianter

3 KG
0,75 KG
Vandfast, cementholdigt spartelpulver.
Anvendes udendørs til udfyldning af revner, huller og lignende på mineralske underlag. Kan anvendes indendørs, hvor der er behov for en særlig stærk, vandfast spartelmasse til mineralske underlag, fx i vådrum.
  • Pulverspartel til reparation af mindre skader
  • Anvendes på puds og mur
  • Lang åbentid

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.

Tørretid

Støvtør: 24 timer

Genbehandlingstør: 72 timer

Gennemhærdet: 3 døgn

Overflade

Puds

Beton

Egenskaber

  • Let at blande
  • Vandfast
  • Lang åbentid
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data