Plastic Træ /globalassets/inriver/resources/73705_bostik_plastisk_trae_75ml.jpg

Varianter

0,08 L

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Overflade

Træ

Gulv

Møbler

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data