Plastic Træ /globalassets/inriver/resources/73705_bostik_plastisk_trae_75ml-107311.png?6fc94a5e

Varianter

0,08 L

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Overflade

Gulv

Møbler

Træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data