Plastic Træ /globalassets/inriver/resources/73705_bostik_plastisk_trae_75ml-107311.jpg?6fc94a5e

Varianter

0,08 L
Hurtigtørrende plastisk træ
Anvendes til udfyldning af huller og sprækker. Hæfter på træ, sten, metal og lignende materialer.
  • Hurtigtørrende
  • Klæbefri overflade efter 10 min.
  • Hæfter på træ, sten og metal

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Overflade

Gulv

Møbler

Træ

Egenskaber

  • Hurtigtørrende
  • Klæbefri overflade efter 10 min.
  • Hæfter på træ, sten og metal
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data