Space Two Tone /globalassets/inriver/resources/hyt1028_space_two-tone.jpg

Varianter

1 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H400) Meget giftig for vandlevende organismer.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.