Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/24409_facade-impredur_07_10l_facade-imp-758497.jpg?11e17495

Varianter

10 L
Helmat silikone facademaling som giver en selvrensende og meget diffusionsåben overflade. Forventet holdbarhed 15 år.
Giver en ekstra vandafvisende overflade. Fås i naturlige, klassiske og afdæmpede kulører. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Helmat, smudsafvisende overflade
  • Særdeles vandafvisende overflade
  • Meget diffusionsåben

Fareikoner

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P273) Undgå udledning til miljøet.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Puds

Beton

Finish

2, Helmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Helmat, smudsafvisende overflade
  • Særdeles vandafvisende overflade
  • Meget diffusionsåben
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data