Facade Silicone /globalassets/inriver/resources/39167_pp_facade_silicone_10l_p9.psd
Stærkt vandafvisende facademaling. Meget robust og vejrbestandig overflade, som giver optimal beskyttelse mod indtrængning af vand. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Beton

Puds

Finish

Mat, 2

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data