Sokkelmaling

Sokkelmaling /globalassets/inriver/resources/68315_sokkelmaling_sort_3l.tif

Varianter

3 L

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Finish

Halvmat, 15

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode