Murgrunder /globalassets/inriver/resources/68164_yunik_murgrunder-104654.png?1c80b90c

Varianter

10 L
Vandbaseret facade grunder

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 3 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Rækkeevne

5 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

7 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

3 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data