Grip Primer /globalassets/inriver/resources/83458_pp_grip_primer_3l_p9.psd

Varianter

0,75 L
3 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 2 timer

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træværk

Finish

Mat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data