Stop Primer /globalassets/inriver/resources/83404_pp_stop_primer_3-l_p9.psd

Varianter

10 L
3 L
PP Stop Primer, spærrende grunder. Vandig spærrende og pigmenteret grundmaling til brug indendørs, hvor der er risiko for gennemslag fra vand- og nikotinskjolder og andre vandopløselige farvestoffer. Skal færdigbehandles med vandig maling.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træværk

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data