Bådlak /globalassets/inriver/resources/68715_yunik_baadlak_750_ml.tif

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 4 timer

Genbehandlingstør: 8 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Finish

90, Blank

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data