Klarlak 20 (V) /globalassets/inriver/resources/86448_yunik_20_klarlak_750ml.tif

Varianter

0,75 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.