Klarlak 50 (V) 1 /globalassets/inriver/resources/86488_yunik_klarlak_50_750ml.tif

Varianter

0,75 L

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.