Lak- Og Malingsfjerner /globalassets/inriver/resources/80315_paint_remover_0_38l.psd

Varianter

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H302H332) Farlig ved indtagelse eller indånding.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.

Tørretid

Støvtør: 1 time