Lugtfri Mineralsk Terpentin

Lugtfri Mineralsk Terpentin /globalassets/inriver/resources/80921_nn_lugtfri_mineralsk_terpentin_1l.tif

Varianter

1 L
Lavaromatisk terpentin. Langsomt fordampeligt opløsningsmiddel.

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data