Penselrens /globalassets/inriver/resources/68278_yunik_penselrens_1l.tif

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data