Terrasserens /globalassets/inriver/resources/79582_color_kemi_terrasserens_3l.tif

Varianter

3 L

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H290) Kan ætse metaller.
(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data