Filler M /globalassets/inriver/resources/39111_pp_filler_m_10l.psd

Varianter

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.