Filler W /globalassets/inriver/resources/39113_pp_filler_wet_10l.psd

Varianter

Brugsklar, forstærket let sandspartelmasse til indvendig brug i fugtige rum.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.