Sandplast LGS /globalassets/inriver/resources/76675_ff_sandplast_lgs_15l-108643.png?32ba6775

Varianter

12 L
CE Svanen
Sprøjte- og rullespartel til tørre rum med maksimal fyldeevne. Færdigbehandles med vægbeklædning eller egnet loft- eller vægmaling.
Sandplast LGS er færdigblandet spartel klar til brug. Anvendes til udjævning af lofter og vægge, har optimerede arbejdsegenskaber og fyldeevne, gode slibeegenskaber og minimalt svind.
  • Grov sprøjtespartel
  • Maksimal fyldeevne
  • Grå

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør: 2 timer

Genbehandlingstør: 20 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Væg

Loft

Puds

Beton

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Grov sprøjtespartel
  • Maksimal fyldeevne
  • Grå
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data