Facade, Træ & Mur /globalassets/inriver/resources/68442_yunik_trae_og_mur_10l.psd

Varianter

Vandig udendørs acrylmaling, som giver en smuk halvmat glans og en fyldig og robust beskyttelse af overfladen.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

25, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode