Facade, Træ & Mur /globalassets/inriver/resources/11220_yunik_facade-tr%C3%A6-_-mur_3l_yu-tra-mur.psd

Varianter

0,75 L
3 L
Vandig udendørs acrylmaling, som giver en smuk halvmat glans og en fyldig og robust beskyttelse af overfladen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Beton

Puds

Træ, ude

Finish

25, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data