Facade, Træ & Mur /globalassets/inriver/resources/11220_yunik_facade-tr%C3%A6-_-mur_3l_yu-tra-mur.psd

Varianter

3 L
10 L
3 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Beton

Puds

Træ, ude

Finish

25, Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data