Grundingsolie V

Grundingsolie V /globalassets/inriver/resources/68011_grundingsolie_vand_0_75l.psd

Varianter

0,75 L
3 L
10 L
Vandig, alkydoliebaseret grundmaling, som trænger ind i træet, modvirker optagelse af fugt og sikrer god vedhæftning til næste behandling.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 4 timer

Genbehandlingstør: 16 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Mat, 3

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data