Superdækkende Træbeskyttelse Plus

Superdækkende Træbeskyttelse Plus /globalassets/inriver/resources/68636_yunik_superdaekkende_traebeskyttelse_plus_750ml.psd

Varianter

3 L
10 L
Udendørs maling, der giver en særdeles robust og vejrbestandig overflade.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 10 timer

Genbehandlingstør: 24 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

50, Halvblank

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data