Superdækkende Træbeskyttelse Plus

Superdækkende Træbeskyttelse Plus /globalassets/inriver/resources/68636_yunik_superdaekkende_traebeskyttelse_plus_750ml.psd

Varianter

Udendørs maling, der giver en særdeles robust og vejrbestandig overflade.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 10 timer

Genbehandlingstør: 24 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

50, Halvblank

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode