Terrasseolie V /globalassets/inriver/resources/68519_yunik_terrasseolievvand_3l.tif

Varianter

Vandig, olieholdig terrassebejdse, som trænger særdeles godt ind i træet.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 6 timer

Genbehandlingstør: 24 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

4 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode