Wood Primer /globalassets/inriver/resources/83939_pp_wood_primer_10l.psd
Vandig grundingsolie. Trænger dybt ind i træet og forbedrer vedhæftningen til den følgende behandling. Modvirker optagelse af fugt og minimerer revnedannelse. Hæmmer mug og skimmel på overfladen af slutbehandlingen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 6 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data