Wood Superdec /globalassets/inriver/resources/24502_pp_wood_superdec_3l_p9.psd

Varianter

Heldækkende, vandig plastalkyd træbeskyttelse. Minimerer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 8 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

12 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ