Wood Superdec /globalassets/inriver/resources/24502_pp_wood_superdec_3l_p9.psd

Varianter

10 L
3 L
Halvmat dækkende træbeskyttelse som slører træets struktur og skjuler træets åretegning. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 8 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

12 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data