Wood Transparent

Wood Transparent /globalassets/inriver/resources/39130_pp_wood_transparent_10l.psd

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør: 4 timer

Genbehandlingstør: 12 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvmat

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

4 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data