Grundingsolie V /globalassets/inriver/resources/60853_yunik_wood-primer-grundingsolie-v_10l_yu-grund-v.png

Varianter

3 L
0,75 L

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 4 timer

Genbehandlingstør: 16 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Træ, ude

Finish

Mat, 3

Rækkeevne

6 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data