Træolie Plus /globalassets/inriver/resources/62062_yunik_tr%C3%A6olie-plus_3l_yu-tr-plus-726631.png?375521cf
Vandig træolie, som giver træet en stærkt vandafvisende overflade.

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 2 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Træ

Træ

Rækkeevne

15 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

25 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

10 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data