Chipslak /globalassets/inriver/resources/52333_pp_chipslak_10l.psd

Varianter

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.