Farveprøve /globalassets/inriver/resources/84100_scandia_provedaase.tif

Varianter

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.