Wet Room Paint 30 /globalassets/inriver/resources/39088_pp_wet_room_paint_30_3l_p9.png

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Tørretid

Støvtør: 3 timer

Genbehandlingstør: 16 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

Halvmat, 30

Rækkeevne

7 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data