Wet Room Paint 30 /globalassets/inriver/resources/39088_pp_wet_room_paint_30_3l_p9-110922.png?229dcc7b

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 3 timer

Genbehandlingstør: 16 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Væg

Loft

Finish

30, Halvmat

Rækkeevne

7 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data