KABRIC Topcoat

KABRIC Topcoat

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnet for professionelle såvel som gør-det-selv brug.

Produktbeskrivelse

Effekt-fremkaldende imprægnering til væg og loft. Giver en vand- og smudsafvisende effekt. Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for tilsmudsning og brugsbetinget slid.
  • Impregnering
  • Transparent
  • Smudsafvisende svarende til mat malet overflade

Planlæg - Anvendelse

Opholdsrum, entre, kontor, erhvervslokaler, klinik, butik, hotel og restaurant.
Overflader behandlet med DETALE KC14 og DETALE KABRIC samt mineralske underlag af puds, beton og mursten.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Fremgangsmåde

Støv og løstsiddende materiale fjernes.
Påfør 1-2 gange. Ved 2 påføringer opnås maksimal effekt.

Påfør

Microfiberklud, duppes på overfladen.
Påfør evt. med lavtrykssprøjte og efterfølgende dupning.
Påfør ensartet vådt-i-vådt, undgå løbere.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Imprægnering
Massefylde (kg/liter)
1.0
Vægt %
0
Vol %
0
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
15
m²/liter pr. behandling ved høvlet træ
15
m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ
12
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør (Timer):
1
Gennemhærdet (Døgn):
28
Rengøring af værktøj
Vand