Facade Primer

Facade Primer

Produktbeskrivelse

Farveløs grundingsmiddel til mineralske underlag. Giver en effektiv forankring og vedhæftning på let afsmittende og sugende underlag.

Planlæg - Anvendelse

Let afsmittende og sugende mineralske facader, fx puds, beton og letbeton inden behandling med facademaling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Overfladen skal være hvidtør uden væsentlig afsmitning og saltudblomstringer.
Nye ubehandlede mineralske underlag og spartelmasser skal hærde mindst 4 uger inden behandling.
Tyndpudsede teglsten må tidligst behandles efter 2 år.
Udvaskning af salte og andre vandopløselige komponenter skal være afsluttet.
Opstigende grundfugt eller opfugtning fra revner, fremspring, fx vandfælder, uafdækkede murkroner eller andre konstruktive detaljer må ikke forekomme.

Fremgangsmåde

Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning og afrensning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Større revner skal være udfyldt med egnet materiale.

Påfør

Pensel eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør ensartet vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.
Der er vigtigt at påføre i en passende lagtykkelse, så underlaget er mættet, men ikke fremstår blankt efter tøring.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grunding
Massefylde (kg/liter)
1.00
Vægt %
13
Vol %
13
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
5
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør (Timer):
1
Gennemhærdet (Døgn):
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Vand