Roof & Base

Roof & Base

Produktbeskrivelse

Halvmat 100 % acryl facademaling som giver en meget kulørbestandig, vand- og smudsafvisende overflade med maksimal vejrbestandighed. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Planlæg - Anvendelse

Tagpladematerialer egnet til behandling samt til mursokler af beton og cementpuds.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Overfladen skal være hvidtør uden saltudblomstringer.
Opstigende grundfugt eller opfugtning fra revner, fremspring, fx vandfælder, uafdækkede murkroner eller andre konstruktive detaljer må ikke forekomme.
Nye cementbaserede underlag skal hærde minst 4 uger inden behandling.
Udvaskning af salte og andre vandopløselige komponenter må ikke forekomme.
Cementbundne underlag behandles tidligst efter 4 uger, teglsten tidligst efter 2 år.
Anvendes ikke til underlag opmuret i eller pudset med rent kalkmørtel.

Fremgangsmåde

Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning og afrensning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Større revner og skader skal være udfyldt med cementbundet materiale.
Nye underlag og let afsmittende eller sugende overflader grundes med Facade Primer.
Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

Påfør

Pensel, rulle eller sprøjte.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør ensartet vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.
Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.
Et tag med en hældning under 15 ° er ikke egnet til malebehandling.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Acrylmaling
Glans
25,Halvmat
Massefylde (kg/liter)
1.24
Vægt %
45
Vol %
33
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør (Timer):
1
Gennemhærdet (Døgn):
28
Fortynding
Vand
Rengøring af værktøj
Vand