Floor Varnish 25

Floor Varnish

Produktbeskrivelse

Halvmat PU-forstærket acrylgulvlak. Fyldig med flot sammenflydning, ekstra slidstærk og ridsefast.

Planlæg - Anvendelse

Til alle træsorter i opholdsrum, gangarealer, entre, trapperum, kontor og køkken. Underlaget skal være behandlet med grundlak eller tidligere lakkeret.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Fremgangsmåde

Uensartet eller løstsiddende lak og maling totalafrenses til rent træ ved slibning.
Ubehandlet træ grundes med Floor Primer.
Eksisterende lak rengøres for smuds, snavs, fedt og voks med Wood Cleaner.
Matslib, men undgå gennemslibning.
Støvsug og tør efter med en hårdt opvredet klud.
Optimal slidstyrke opnås ved to eller flere behandlinger.

Påfør

Pensel eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør ensartet vådt i vådt i træets længderetning, undgå overlap og laksøer.
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.
Forskel i overfladestruktur kan resultere i glansafvigelse.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Trægulve skal være i balancefugt ved behandling.
Vedhæftning kontrolleres ved at føre en mønt vinkelret mod den lakkerede overflade med fast tryk.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Lak
Glans
25,Halvmat
Massefylde (kg/liter)
1.03
Vægt %
30
Vol %
0
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør (Timer):
1
Gennemhærdet (Døgn):
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes, kan ikke tones
Rengøring af værktøj
Vand