Facade Multi

Facade Multi

Produktbeskrivelse

Helmat olieemulsionsmaling som giver en diffusionsåben overflade med god vejrbestandighed. Optimalt produktvalg ved fravalg af totalafrensning på tidligere malede underlag. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Planlæg - Anvendelse

Nye ubehandlede mineralske facader, fx cementpuds, kalkcementpuds, tyndpudset teglsten og tidligere malede underlag.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Overfladen skal være hvidtør uden saltudblomstringer.
Opstigende grundfugt eller opfugtning fra revner, fremspring, fx vandfælder, uafdækkede murkroner eller andre konstruktive detaljer må ikke forekomme.
Nye cementbaserede underlag skal hærde minst 4 uger inden behandling.
Udvaskning af salte og andre vandopløselige komponenter må ikke forekomme.
Cementbundne underlag behandles tidligst efter 4 uger, teglsten tidligst efter 2 år.
Anvendes ikke til underlag opmuret i eller pudset med rent kalkmørtel.

Fremgangsmåde

Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning og afrensning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Større revner og skader skal være udfyldt med cementbundet materiale.
Nye underlag og let afsmittende eller sugende overflader grundes med Facade Primer.
Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

Påfør

Pensel, rulle eller sprøjte.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør ensartet vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.
Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

OBS/Begrænsninger

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.
Ældre huse, opført i ren kalkmørtel, bør kun kalkes eller behandles med silikatmaling.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Emulsionsmaling
Glans
2,Helmat
Massefylde (kg/liter)
1.39
Vægt %
55
Vol %
37
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør (Timer):
1
Gennemhærdet (Døgn):
28
Tæthed
Vanddamp: Sd = 0.12 m svarende til klasse 1 i henhold til EN 7783-2
Fortynding
Vand
Rengøring af værktøj
Vand