Panel Hvid

Panel Hvid /globalassets/inriver/resources/39119_pp_panel_white_3l-110913.png?229dcc7b

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber