Filler joint

Sand Filler Plaster

Produktbeskrivelse

PP Sand Filler Plaster. Håndspartel til gipskartonplader med kartonklædte forsænkede langkanter. Færdigbeha

Bemærkninger

Filler joint - - 10 L
EAN13: 5701573391155
  • CE

Planlæg - Anvendelse

Gipsplade vægge og lofter i tørre rum.
Spartling af kartonklædte langkanter, kortkantsamlinger, profiler og skruehuller.
Anvendes sammen med gipstape til armering af spartelsamlinger. Også velegnet til
finspartling af vægge og lofter af fx. puds, beton, letbeton og tidligere malede
overflader

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Fremgangsmåde

Overfladen afstøves. Samlinger og skruehuller spartles.
Gipstape vendes med den præfabrikerede fold ind mod samlingen, trykkes fast
med spartlen og presses ned i den våde spartelmasse.
Sparteltapen presses så langt ind, at der aflejres et tyndt lag spartelmasse på
ydersiden af sparteltapen.
I samme arbejdsgang skrabespartles henover sparteltapen.
Spartelmassen under sparteltapen skal være helt tør inden videre behandling.
Samlinger, profiler og skruehuller spartles 2. gang.
Når overfladen er tør spartles samlinger, profiler og skruehuller sidste gang.
Afhængig af udfaldskrav kan overfladerne fuldspartles.
Overfladen slibes og grundes eller grundmales.
Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling.

Påfør

Bredspartel. Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.
Påfør spartelmasse, bearbejd materialet ind i samlingen og udjævn med
bredspartel. Anvend tilstrækkelig mængde spartelmasse.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og
genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Spartel- og fugemasse
Vægt %
0
Vol %
0
Støvtør (Timer):
2
Gennemhærdet (Døgn):
28
Rengøring af værktøj
Vand og sæbe