Wood Transparent

Wood Transparent

Produktbeskrivelse

Halvmat transparent træbeskyttelse, hvor træets åretegning og struktur er synlig. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Planlæg - Anvendelse

Bygningskonstruktioner som fx tagudhæng, gavlbeklædninger og facader.
Lyse træsorter f.eks fyr og gran, herunder tryk- eller vakuumimprægneret træ.
Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet med transparent træbeskyttelse.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.
Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:
Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Fremgangsmåde

Løstsiddende træbeskyttelse maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring.
Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne på kanter
Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering
Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med PP Wood Primer.
Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
Bedst holdbarhed opnås ved 2 eller flere behandlinger.

Påfør

Pensel, rulle eller sprøjte.
Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

OBS/Begrænsninger

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Træbeskyttelse, transparent
Glans
Halvmat
Massefylde (kg/liter)
1.02
Vægt %
12
Vol %
10
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
6
m²/liter pr. behandling ved høvlet træ
10
m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ
4
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør (Timer):
4
Gennemhærdet (Døgn):
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Vand