Window

Window

Produktbeskrivelse

Halvblank fyldig dækkende vinduesmaling. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Planlæg - Anvendelse

På inddækninger, vinduer og døre.
Kan i forbindelse med behandling af vinduer og døre også anvendes på den indvendig side. Underlaget skal være grundet, industrigrundet eller tidligere behandlet.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.
Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:
Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Fremgangsmåde

Løstsiddende træbeskyttelse maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring.
Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne på kanter
Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering
Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med PP Wood Primer.
Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
Bedst holdbarhed opnås ved 2 eller flere behandlinger.

Påfør

Pensel, rulle eller sprøjte.
Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Kontakt mod anden overflade inden malingen er gennemhærdet kan forårsage klæbning
Kontakt mod blødgjort PVC-tætningsliste forårsager klæbning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

OBS/Begrænsninger

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Træbeskyttelse, dækkende
Glans
Halvblank
Massefylde (kg/liter)
1.25
Vægt %
49
Vol %
37
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør (Timer):
1
Gennemhærdet (Døgn):
28
Fortynding
Vand
Rengøring af værktøj
Vand