Wood Oil

Wood Oil

Produktbeskrivelse

Vandig træolie med vandafvisende egenskaber. Pigmenteret træolie beskytter bedst mod solens skadelige UV-stråler. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Planlæg - Anvendelse

Træterrasser, stakitter og havemøbler.
Lyse træsorter, trykimprægneret træ.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Anvendes ikke på underlag tidligere behandlet med lak, maling og dækkende træbeskyttelse.
Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.
Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: 18 %.

Fremgangsmåde

Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Terrasserens.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Uensartede overflader slibes til ansartet flade.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Påfør

Påføres med pensel eller rulle og bearbejdes grundigt ind i træet.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag.
Overskydende træolie aftørres.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Træbeskyttelse
Massefylde (kg/liter)
1.01
Vægt %
22
Vol %
21
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
m²/liter pr. behandling ved høvlet træ
10
m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ
4
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør (Timer):
6
Gennemhærdet (Døgn):
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Vand
Supplerende info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.