Robust 10

Robust 10

Produktbeskrivelse

Mat vægmaling.

Bemærkninger

Robust 10 - Råhvid - 10 L
EAN13: 5701573404831
  • Svanen
  • eco-label se/044/004

Planlæg - Anvendelse

Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, erhvervslokaler, institution, klinik, butik og trappeopgange.
Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Basic Cleaner.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Basic Cleaner og behandles med Stop Primer.
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Grip Primer.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Sugende og porøse underlag grundes med Micro Primer.
Grundmaling udføres med Combi Primer.
Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer og overflader kræver ekstra behandlinger.

Påfør

Pensel, rulle eller sprøjte
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Acrylmaling
Glans
10, Mat
Massefylde (kg/liter)
1.39
Vægt %
60
Vol %
44
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør (Timer):
1
Gennemhærdet (Døgn):
28
Vaskbarhed
Klasse 1
Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Vand