Robust 25

Robust 25

Produktbeskrivelse

Halvmat vægmaling.

Planlæg - Anvendelse

Køkken, toilet, erhvervslokaler, institution, klinik, let industri, køkken i institution, trappeopgange og trapperum.
Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Basic Cleaner.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Basic Cleaner og behandles med Stop Primer.
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Grip Primer.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Sugende og porøse underlag grundes med Micro Primer.
Grundmaling udføres med Combi Primer.
Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

Påfør

Pensel, rulle eller sprøjte
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Halvmat stærk overflade.
Afdæmpet jævn struktur med tydelig glans og ekstra smudsafvisende egenskaber.
Tåler rengøring, herunder pletrengøring med børste, vand og klud.
Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.
Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Tekniske data

Produkttype
Acrylmaling
Glans
25,Halvmat
Massefylde (kg/liter)
1.31
Vægt %
53
Vol %
39
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Min. +10°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør (Timer):
1
Genbehandlingstør (Timer):
6
Gennemhærdet (Døgn):
28
Vaskbarhed
Klasse 1
Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Version

december 2020