Wet Room Paint 30

Wet Room Paint 30

Produktbeskrivelse

Halvmat vådrumsmaling.

Planlæg - Anvendelse

Badeværelse, toilet og lignende vådrum.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes.
Kalk og sæberester fjernes med kalkfjerner.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Revner, huller og ujævnheder spartles med egnet fuge/spartelmasse.
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.
Glasvæv/glasfilt opsættes og overrulles med Vådrumsgrund.
Påfør 2 gange vådrumsmaling. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

Påfør

Pensel, rulle eller sprøjte
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Halvmat stærk overflade.
Ensartet jævn struktur med tydelig glans.
Tåler rengøring med vand, rengøringsmiddel, børste og klud.
Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.
Belast overfladen med forsigtighed og undgå direkte vandpåvirkning før malingen er fuldt gennemhærdet.

Tekniske data

Produkttype
Acrylmaling
Glans
Halvmat,30
Massefylde (kg/liter)
1.22
Vægt %
49
Vol %
38
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
7
Min. +10°C
Støvtør (Timer):
3
Genbehandlingstør (Timer):
16
Gennemhærdet (Døgn):
28
Total emission
280 Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage)
Vaskbarhed
Klasse 1
Fortynding
Vand
Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Version

december 2020