Tidslinje

 •  
   

  1980'erne

 • 1981
   

  Begyndelse

  Det første år havde virksomheden en årsomsætning på 3 mio. kr. En omsætning der steg til det tidobbelte senere i 80’erne, hvor der nu var afdelinger både i København, Nykøbing Falser og Århus.

   

 • 1985
   

  Udvidelse

  I 1985 indgik Preben Petersen, Farve og Kemi i et tæt samarbejde med HP Färg og Kemi, der dengang var Sveriges 3. største farve- og lakvirksomhed.

  Preben havde ingen ambitioner om at blive et meget stort firma - ikke større end åbenhed, tæt kontakt og en decentral beslutningsproces kunne opretholdes. Det nedfæstede sig dybt i virksomhedens kultur, og har lige siden kendetegnet PP for at være i øjenhøjde og kort fra ide til beslutning.

 •  
   

  1990'erne

 • 1990
   

  Kritisk Masse

  Preben Petersen havde i 90’erne bygget en virksomhed, som havde kritisk masse på særligt det danske marked, men også tilstedeværelse uden for landets grænser.

  Udenfor Danmark markerede Preben Petersens virksomhed sig stærkt på Færøerne og Grønland, hvis karakteristika blandt andet er at træhuse dominerer, og at der blev malet hyppigt. Her kunne Preben bygge på de svenske erfaringer omkring vanskelige klimatiske forhold han havde erfaret gennem sit tætte samarbejde med H.P Färg og Kemi.

  Preben kopierede også Flügger franchise koncept i 90’erne og tillod malerne at lave et værkstedsudsalg af maling og diverse kemiske produkter til private.

 • 1994
   

  Flügger

  I maj måned 1994 afhændende Preben Petersen sin virksomhed til Flügger A/S. Flügger havde kort forinden købt Prebens samarbejdspartner, H.P Färg og Kemi, og herigennem H.P’s andel på 49% af Preben Petersen Mester Maling. Preben solgte den resterende del, 51%, og forsatte som direktør i virksomheden i nogen år efter opkøbet indtil han gik på pension.

 •  
   

  00'erne

 • 2000...
   

  Ny Direktør

  Efter Preben besluttede Flüggers ledelse at indsætte Torben Schnack, som direktør for selskabet. Torben var søn af Ulf Schnack, og drev PP videre i Prebens uformelle og jordbundne ånd op gennem 00’erne.

 • 2018
   

  Re-brand

  1. januar 2018 startede Ulf Schnacks yngste søn, Sune Schnack, som direktør for selskabet. Ved samme lejlighed valgte man at skifte navn fra Preben Petersen Mester Maling til PP professional paint. Med det nye navn besluttede man også at lukke alle PP franchise butikker og trække brandet ud af alle byggemarkeder. Målet var nemlig at skabe et meget fokuseret brand, som skulle være 100% fokuseret på den professionelle maler og håndværker, hvilket på sin vis var en beslutning om at gå tilbage til rødderne.

 •