Jern- og Metalmaling /globalassets/inriver/resources/rt11758_yunik_jern--og-metalmaling_10_3l_yu-metalma-801210.png?a03fe27e

Varianter

3 L
0,75 L
Alkydbaseret metalmaling, som giver en ekstra stærk og vejrbestandig overflade

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 4 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Overflade

Radiator & Rør

Finish

Blank, 90

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data