Jern- og Metalmaling /globalassets/inriver/resources/rt11758_yunik_jern--og-metalmaling_10_3l_yu-metalma-801210.png?a03fe27e

Varianter

3 L
0,75 L
Helblank metalmaling

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 time

Genbehandlingstør: 4 timer

Gennemhærdet: 28 døgn

Finish

Blank, 90

Rækkeevne

10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

12 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

8 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data