Sprøjtespartel Medium Pro Plus 639

Sprøjtespartel Medium Pro Plus 639 /globalassets/inriver/resources/dana-639_danalim_sprayfiller-medium-pro-plus-639_53875-736396.png?df2f6489

Varianter

15 L
Professionel højkvalitets sprøjt- og rullebar letspartelmasse.
Spartelmassen anvendes indendørs i tørre rum til sprøjte- og rullepåført spartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader, fibergips m.m.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.