Spraymaling /globalassets/inriver/resources/rt41635_spray-heat-resistent-matt-black_400-ml_nn-spray-2-755884.png?344cdba7

Varianter

0,4 L
Giv dine projekter varig beskyttelse med vores varmebestandige spraymaling.
Designet til at tåle høje temperaturer, er denne spraymaling perfekt til brændeovne, grillriste, pejse og mere. Den avancerede formel skaber en holdbar barriere mod varme, samtidig med at den bevarer farve og udseende. Med enkel påføring og hurtig tørring kan du nemt forny og beskytte dine genstande, der udsættes for varme. Skab med selvtillid og vedvarende kvalitet ved hjælp af vores varmebestandige spraymaling. Tåler op til 800 °C.
  • Varmebestandig op til 800 °C
  • Til bl.a. brændeovne og pejse
  • Blank overflade

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H222) Yderst brandfarlig aerosol.
(H229) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
(H315) Forårsager hudirritation.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(H411) Giftig for vandlevende organismer
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid

Støvtør: 1 time

Gennemhærdet: 1 døgn

Finish

Blank
  • Produktbeskrivelse

  • Planlæg - Anvendelse

  • Tekniske data